TSL - Prawo | BLOG

Umowa na czas określony- nie ma sytuacji bez wyjścia

Umowa na czas określony- nie ma sytuacji bez wyjścia

Początkowo współpraca miała układać się świetnie, przecież zapewniał o tym przedstawiciel kontrahenta. Jednak przy realizacji pierwszego zlecenia przewozowego okazało się, że warunki nie są do zaakceptowania, a kontrahent nie respektuje ważnych dla przewoźnika postanowień umownych. To z winy kontrahenta współpraca układa się fatalnie, niejednokrotnie przynosząc realną szkodę przewoźnikowi.

Umowy zlecenia lub podobne, jakimi są m.in. umowy o współpracy w zakresie przewozów rzeczy, zawarte na czas określony, w których nie została przewidziana możliwość ich wypowiedzenia przez przewoźnika, co do zasady, nie mogą być rozwiązane, chyba że z inicjatywy kontrahenta, który gwarantuje sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy. Podpisując taką umowę, narażamy się na sytuację niemal bez wyjścia. Zazwyczaj na rozwiązanie umowy za zgodą obu stron przewoźnik nie ma co liczyć.

Faktycznie sprawa jest bardzo trudna, tego typu umowy zawarte na czas określony mogą być rozwiązane tylko w sytuacjach jakie zostały przewidziane w umowie.

 

Kilku przewoźników zwróciło się do mnie z prośbą o pomoc w uwolnieniu się od niekorzystnych dla nich umów o współpracy w zakresie świadczenia usług przewozu rzeczy (i tu dla wyjaśnienia, nie ma znaczenia czy na terenie kraju czy o charakterze międzynarodowym).

A tyle mówi się o tym, że skuteczniej i bezpieczniej jest zapobiegać niż leczyć…

W takiej sytuacji paradoksalnie, im współpraca układa się lepiej, tym sprawa trudniejsza i niekiedy bez wyjścia, ale wtedy też jest mniejsza potrzeba rozwiązania takiej umowy.

Jednak w przypadku rażącego łamania przez naszego kontrahenta podstawowych zobowiązań, (Uwaga! Liczą się nie tylko te, które wynikają z umowy, ale również te, które wynikają z przyjętych zwyczajów) istnieje prawna możliwość wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji, umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez kontrahenta oświadczenia o jej rozwiązaniu. Warto pamiętać o wskazaniu właściwych podstaw uzasadniających przyczyny złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku ewentualnego sporu sądowego, treść pisma może mieć bardzo duże znaczenie dowodowe.

Jak widać, umowy „nie do rozwiązania” w cale nie muszą takie być !

 

 

Kontakt

Sprawdź gdzie się znajdujemy i skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Brzeziecka

e-mail:

telefon: 503 115 209

nr konta : ING Bank Śląski
83 1050 1735 1000 0091 4236 6856

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Brzeziecki

e-mail:

telefon: 601 797 923

nr konta : PKO BP SA
48 1020 2762 0000 1702 0105 2794

Adres kancelarii :

ul. Nowa 18,  

62-700 Turek