TSL - Prawo | BLOG

Wydłużanie terminów płatności za fracht z powodu reklamacji

 Wydłużanie terminów płatności za fracht z powodu reklamacji

 

Często spotykam się z sytuacjami kiedy kontrahenci moich Klientów zastrzegają sobie dłuższy termin płatności z powodu jakiejkolwiek reklamacji zgłoszonej w związku z wykonaniem zlecenia.

Przewoźnik wykonał usługę, a zatem oczekuje zapłaty, która jednak nie następuje. Podejmowane są czynności zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, zaczyna się masa telefonów, brak konkretnych informacji. Płatności nadal brak. Otrzymujemy reklamację, a następnie notę obciążeniową za np. zbyt późne dostarczenie dokumentów, opóźnienie w dostawie towaru, umieszczenie na dokumentach przewozowych informacji niezgodnych z treścią zlecenia, itp.

Okazuje się, że zleceniodawca pomniejszy należność za fracht o wartość noty obciążeniowej, a pozostała część frachtu nie jest wymagalna z uwagi na przesunięcie terminu płatności, zgodnie z postanowieniami umownymi.

Moi Klienci nie chcą czekać na swoje pieniądze aż tak długo, często nawet pół roku.

Mają również wątpliwości co do zasadności noty obciążeniowej.

Wtedy zgłaszają się do mnie z prośbą o pomoc.

Powstaje pytanie czy działanie zleceniodawcy jest zgodne z prawem?

 

Odnosząc się do przedłużenia terminu płatności, niemal zawsze treść tych postanowień, z uwagi na termin płatności, jest sprzeczna z prawem. Podstawą prawną do takiego wniosku jest ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (treść ustawy – TUTAJ).

Moje doświadczenie pokazuje, że w ponad 90% przypadków obciążenia są nieuzasadnione albowiem w wyniku działania moich Klientów nie doszło do powstania szkody.

Dlatego gdy nie przedstawiono nam odpowiednich dokumentów potwierdzających powstanie szkody (i tu trzeba podkreślić, że same noty obciążeniowe nie stanowią dowodu na powstanie szkody) oraz brak płatności w terminie (ustalonym zgodnie z przepisami ww. ustawy) mamy zielone światło do skutecznego dochodzenia należności głównej wraz z odsetkami na drodze postępowania sądowego.

Szybka reakcja na brak płatności daje ogromną szansę na odzyskanie CAŁEJ należności i to wraz z odsetkami. W przypadku biernej postawy w takich sytuacjach jak powyżej analizowana, z pewnością nie otrzymamy zapłaty pełnej wysokości frachtu, a ponadto narażamy się na utratę możliwości wyegzekwowania pieniędzy w ogóle. Szybko może się okazać, że zleceniodawca ma poważne problemy finansowe.

 

Kontakt

Sprawdź gdzie się znajdujemy i skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Brzeziecka

e-mail:

telefon: 503 115 209

nr konta : ING Bank Śląski
83 1050 1735 1000 0091 4236 6856

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Brzeziecki

e-mail:

telefon: 601 797 923

nr konta : PKO BP SA
48 1020 2762 0000 1702 0105 2794

Adres kancelarii :

ul. Nowa 18,  

62-700 Turek