TSL - Prawo | BLOG

Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych - WYŁĄCZENIA

Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych

- WYŁĄCZENIA

 

Problemy tematyki płacy minimalnej poza granicami kraju są ciągle na pierwszym planie, budząc nowe kontrowersje.

Tymczasem w 2017 r., będziemy musieli stawić czoła kolejnemu wyzwaniu związanemu z minimalnym wynagrodzeniem, jakie tym razem stawia nam polski ustawodawca.

Mam na myśli wynagrodzenie minimalne, które zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1265 z dnia 17.08.2016 r), będzie obowiązywało również usługi wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. „śmieciówek”.

Obostrzenia dotyczą również umów zawieranych  przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a więc swoboda w ustalaniu kwoty wynagrodzenia w ramach usług pomiędzy przedsiębiorcami będzie ograniczona. Zatem pod lupę przedsiębiorcy powinni wziąć wszystkie umowy o świadczenie usług, w tym ze spedytorami, z zakresu usług księgowych, porządkowych i innych, chyba że świadczący usługi zatrudniają pracowników.

Minimalne wynagrodzenie jakie powinno być przyznane świadczącemu usługi wyniesie 13 zł brutto. Kwota ta będzie mogła być rozliczana tylko w pieniądzu, a zleceniobiorca nie będzie mógł skutecznie zrzec się wynagrodzenia w kwocie minimalnej.

Za niestosowanie się do przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorcę może spotkać kara w wysokości od 1 000,00 zł do 30 000,00 zł.

O wynagrodzeniu minimalnym w kontekście umów cywilnoprawnych można znaleźć coraz więcej artykułów, jednak nie wiele z nich wskazuje na możliwości jakie dają przepisy ww. ustawy.

Warto pamiętać, że ustawodawca wprowadza wyłączenia, które pozwalają w ściśle określonych warunkach odstąpić od stosowania wynagrodzenia minimalnego za usługi świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przepisów dotyczących obowiązku stosowania „pensji” minimalnej przy wykonywaniu czynności w ramach umów cywilnoprawnych, nie stosuje się, gdy umowy wykonywane są m. in. za wynagrodzenie prowizyjne, o ile świadczący usługi ma swobodę gdzie i w jakim czasie wykona usługę. Przez wynagrodzenie prowizyjne ustawodawca rozumie wynagrodzenie uzyskiwane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, które zostało uzależnione od wyników, takich jak: liczba zawartych umów, ich wartość, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, uzyskane należności lub, co istotne… wykonane usługi

W celu uniknięcia wysokich kar pieniężnych bądź zminimalizowania kosztów współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,  jeszcze przed 1 stycznia 2017 r., należy przeanalizować umowy cywilnoprawne pod kątem prawidłowości ich zapisów dotyczących zasad wynagrodzenia, a w razie takiej konieczności dokonać stosownych modyfikacji.

 

 

 

Kontakt

Sprawdź gdzie się znajdujemy i skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Brzeziecka

e-mail:

telefon: 503 115 209

nr konta : ING Bank Śląski
83 1050 1735 1000 0091 4236 6856

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Brzeziecki

e-mail:

telefon: 601 797 923

nr konta : PKO BP SA
48 1020 2762 0000 1702 0105 2794

Adres kancelarii :

ul. Nowa 18,  

62-700 Turek